Onze heren zijn via ouders vrij van, of zelf vrij getest op:

 • CEA/CH: een verzamelnaam voor allemaal oogziektes, kan via DNA en via ECVO-test nagegaan worden, beide worden aangeraden! Lijders kunnen blind worden.
 • NCL: stofwisselingsziekte met als gevolg de degeneratie van het zenuwstelsel  – 100% DODELIJK
 • TNS: neutrofielen (soort witte bloedcellen) geraken niet in het bloed maar blijven in het beenmerg – 100% DODELIJK
 • IGS: Vitamine B12 wordt niet opgenomen – vitaminetekort treed op – KAN DODELIJK EINDIGEN
 • MDR-1: barrière tussen hersenweefsel en bloedvaten is aangetast – medicatie triggert reactie die dodelijk kan zijn
 • SN: Verlies van zenuwvezels – afsterven van sensorische zenuwcellen – 100% DODELIJK (meestal door euthanasie)
 • GG: Predispositie test voor glaucoom en gonioscopie – dit is GEEN ziektebepaling maar een GEVOELIGHEIDSmeter
 • HD: Heup-Dysplasie: via radiologisch beeld onderzocht ( er zouden 2 van over de 40 genetische markers via DNA onderzocht KUNNEN worden, dit is echter te weinig om een volledig DNA-profiel vast te leggen. Genetische aanleg voor dysplasie is ongeveer 35%, al de rest wordt bepaald door omgevingsfactoren zoals leefmilieu, voeding en beweging. )
 • ED: Elleboog-Dysplasie: via radiologisch beeld onderzocht
 • SD: Schouder-Dysplasie: via radiologisch beeld onderzocht
 • Oogziektes: via ECVO-onderzoek jaarlijks te bepalen
 • Gonioscopie: test op de drainagehoeken van het oog ( NIET traanvocht maar oogvocht! ) je kan slecht scoren voor een gonioscopie en GEEN glaucoom hebben. Wie slecht scoort ( of twijfelbepaling heeft ) op een gonioscopie dient wel voorzichtig te zijn, vaak te hertesten en mogelijks een druk-onderzoek te laten uitvoeren om glaucoom uit te sluiten
 • Glaucoom: bij een alarmerende gonioscopie kan er een druk-test uitgevoerd worden om glaucoom vast te stellen/uit te sluiten – opgelet er zijn 2 soorten glaucoom, primaire = erfelijke, secundaire = getriggerde ( na infectie, trauma, .. )

Alle documenten rondom deze testen zijn in te kijken alsook de resultaten van voorouders en/of nageslacht.

Onze reuen ondergingen bij DA C. Beerden een sperma-test en wij kunnen met vreugde mededelen dat hun zaad van uitmuntende kwaliteit is.

– STAMBOOM voor de puppies

Veel fokkers kijken denigrerend naar Border Collies zonder stamboom, niet wetende dat zo’n honden, uiteraard getest op alle tot nu toe gekende erfelijke afwijkingen, een enorme meerwaarde kunnen zijn voor onze genenpoel. In België hebben wij het voorrecht om wel een gesloten stamboek te hebben, maar toch nog steeds honden te kunnen toevoegen in een ‘begeleidend gedeelte’.  Wij eisen dus NIET dat de teef een stamboom heeft – maar vragen wel om haar te laten aankeuren, zodat de puppies in het bezit zullen zijn van een stamboom.

Stambomen in België:

L.O.S.H. : Sint-Hubertus Stamboek (de zogenaamde “witte” stamboom) – 4 generaties volledig ingevuld & dus een rashond

A.L.S.H. : Bijvoegsel bij het L.O.S.H. (de zogenaamde “roze” stamboom) – 1,2 of 3 generaties ingevuld, OF een onlangs nieuw toegevoegd ras in afwachting tot LOSH-toetreding. Deze honden worden aanzien als rashond.

R.I.S.H. : Initieel Register Sint Hubertus – geen voorouders met FCI-stamboom
Het R.I.S.H. bevat de honden die om de één of andere reden geen F.C.I. stamboom hebben, dewelke echter op basis van hun uiterlijke kenmerken geclassificeerd kunnen worden tot een ras. Honden dewelke aanzien worden als ‘conform de rasstandaard’ en dit 2x op een tentoonstelling ( FCI) bewijzen door ten minste ‘Zeer Goed’ te behalen kunnen geregistreerd worden en een R.I.S.H. stamboom verkrijgen.

Na 4 generaties kunnen de nakomelingen van een R.I.S.H.-hond een L.O.S.H. stamboom ontvangen. Men veronderstelt dat de ras-eigenschappen dan zuiver vererfd zijn.

Onze reuen staan dus enkel ter beschikking mits de puppies een FCI stamboom verkrijgen.

– DNA analyses

Wij willen enkel gezond nageslacht. Doordat onze reuen getest zijn op alle tot nu toe gekende erfelijke afwijkingen, en hiervan vrij zijn, zullen puppies van onze heren enkel drager kunnen zijn. Toch willen wij graag dat de teef (minimaal op CEA/TNS/NCL) gescreend is op erfelijke afwijkingen. Gelukkig is het basispakket momenteel zeer schappelijk van prijs en wij begeleiden nieuw-bakken fokkers graag om het beste pakket uit te kiezen tegen de beste prijs.

– RX en ECVO

De Vlaamse overheid, met name Minister J. Schauvliege, heeft via een Ministerieel Besluit laten vastleggen dat IEDERE Border Collie ( met of zonder stamboom, in KMSH-kennels, oeps-nesten, broodfokkerijen, .. ) in het bezit moet zijn van een HEUP-ANALYSE door radiografie alsook onderzocht moet zijn op CEA ( via DNA en/of ECVO ). Bij nesten waarbij 1 of 2 ouderdieren niet in het bezit zijn van deze documenten en/of deze niet voorgelegd kunnen worden maken zowel fokker alsook de dierenarts die het nest begeleid zich strafbaar.

– Met contract

Wij voelen ons als fokker verantwoordelijk voor ons nageslacht, of deze nu uit vrouwelijke of mannelijke lijn komt. Dit houdt in dat zowel voor de dekking, alsook voor de puppies een contract dient opgesteld te worden. Het dek-contract hebben wij met zorg opgesteld, ter bescherming van zowel onze reu, alsook uw teefje. Wij achten u als fokker van het nest verantwoordelijk voor het opstellen van een degelijk verkoopcontract voor iedere puppy uit uw nest.

– Begeleiding & Garantie

Uiteraard zijn wij niet moeder natuur, en kunnen wij niet garanderen dat uw teefje zwanger zal worden. Om zo’n situaties misschien niet traanloos te doorstaan, maar toch te verzachten, hebben wij een “Her-dek” formule toegevoegd aan ons contract.
Dit wil zeggen dat wij een volwaardig nest pas aanzien vanaf 3 levende pups bij geboorte. Mocht uw teefje géén, één of twéé puppies onder het hart dragen, krijgt u een herdek van dezelfde reu aangeboden*. Onze dekprijs is de prijs van een pup ( met minimum-grens ).

Begeleiding tijdens de nest periode is, op realistische wijze, mogelijk – hiervoor verwijzen wij u graag door naar PAWSITIVELY.

* mocht de reu en/of de teef omwille van onverwachte omstandigheden niet beschikbaar zijn zo kunnen verdere mogelijkheden besproken worden.

– Nageslacht van onze jongens: