bordercollie FACEBOOK bordercollies contact home aesteloriel

Puppies

Planned Litters
Interesse? Lees aandachtig deze pagina! - Interested? Read this page! - Intéressé? Lisé cette page!

   Indien u interesse hebt in één van onze border collie puppies ( met stamboom ) mag u ons steeds vrijblijvend contacteren.
Wij verwachten sporadisch in huis opgevoede en goed gesocialiseerde puppies, dit voornamelijk in de kleuren Zwart-Wit alsook Australisch Rood.
Wij nemen geen mensen aan op onze voorkeurslijst indien ze niet voor de geboorte van de pups op bezoek geweest zijn.
lees aub eerst de pagina AEST ELORIEL om te zien hoe wij werken...

1 2 3 4 5 5

Si vous êtes intéressé d'un de nos chiots Border Collie (avec pedigree Saint Hubert) , vous pouvez nous contacter.
De temps en temps nous attendons des chiots élévez dans la maison et bien socialisés dans les couleurs Noir et Blanc et Rouge Australien (ee-rouge).
Nous ne prenons pas des gens sur notre liste préférée si ils ne sont pas venue visiter nous et nos chiens avant la naissance des chiots.


If you're interested in one of our border collie puppies (with pedigree) you may contact us without obligation.
From time to time we expect home-behaved and well-socialized puppies, mostly in the colors Black and White and Australian Red (ee-red).
We do not take people on our preffering list if they have not been visiting us and our dogs before the birth of the puppies.

CONTACT-FORMULIER

Gelieve zo volledig mogelijk in te vullen. / S.V.P remplir le plus complet possible. / Please fill in this form.
Aanvragen zonder persoonlijke uitleg ( à la:" Zijn er nog beschikbaar, wat is de prijs" ) worden niet beantwoord.
Gelieve rekening te houden met enige vertraging betreffende antwoorden en houd aub steeds uw JUNKMAIL in de gaten.
Demande sans explication personnelle (à la: "Y at-il des chiots disponible, quel est le prix") ne seront pas répondues.
Puppy enquiries without personal touch (à la: "Are there any available, what is the price ') will not be answered.
A cause de notre profession il est possible qu'il y a un retard pour votre réponse, s.v.p. controlez aussi votre SPAM-box.

Volgens de AVG Artikel 16 VWEU, delen wij u mede dat Aest Eloriel & Border's Resort de persoonlijke gegevens die u ons laat toekomen zal gebruiken
voor het maken en opvolgen van afspraken, bezoeken en informatieuitwisseling. Dit schrijven kan op papier, digitaal (E-Mail, Messenger, Whatsapp, .. ) alsook via telefonische weg.
Uw gegevens worden opgeslagen en u kunt deze op verzoek inkijken alsook verwijderen uit ons systeem.
Wij delen u mede dat wij als opslag voor adressen gebruik maken van een Google-Account,
met uitzondering van het plaatsen binnen onze Google-Account worden uw gegevens uiteraard met geen enkele derde-partij gedeeld.
Bij aankoop van een puppy, alsook intekenen voor iedere andere vorm van inhuisname van een hond uit onze fok, gaat u er mee akkoord dat foto's door ons of derden gemaakt van de hond
( ook mogelijks met u in beeld ) gepubliceerd mogen worden op onze website, facebookgroep, facebookpagina alsook affiches en nestaankondigingen, collegas en dergelijk promotie-materiaal.
Formulier Interesse Puppy
A.U.B alle met * gemarkeerde velden invullen. (verplicht) - Graag ons formulier zo volledig mogelijk invullen, geef zoveel mogelijk informatie zodat wij op al uw vragen en noden kunnen antwoorden. Het veld 'EXTRA' kan u vrij invullen i.v.m. uw wensen en hopen voor uw toekomstige hond of een persoonlijke tekst toevoegen.
Naam* Voornaam*
Straat* Huisnummer*
Postcode* Gemeente*
E-Mail* Telefoon*
Waarom een Border Collie? / Pourquoi un Border Collie? / Why a Border Collie?* (Maximale tekens: 2500)
Wat plant u met de hond te doen? / Que prévoyez-vous faire avec le chien dans l`avenir? / What are you planning for the future dog?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe ziet uw gezin er uit? / Combien de personnes compte votre famille et qui sont ils? / How does your family look like?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe beschrijft u uw woonst/eigendom? / Comment résider vous? / How is your residence?* (Maximale tekens: 2500)
Hebt u hondse ervaring? / Avez vous d`expérience canine? / Do you have canine experience?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe zal de hond leven? Binnen? Bench? Vakantie? Hoe lang alleen? \ Comment vivra le chien? A l`intérieur? En bench? Les vacances? Combien de temps sera t`il seul? \ How will the dog live? Inside? Crated? Holidays? How long will it be alone?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe kwam u bij ons terecht ? / Comment avez-vous trouvez notre nom? / How did you find our kennel?* (Maximale tekens: 2500)
Extra (Maximale tekens: 2500)

    

DWFormgenerator 7.5.0

 


border collie

Offspring

 

Sire Dam Theme
Multi Int Ch Kerrybrent NZ Midnite Solo Multi Gr Ch Border Follies Iuna Failea Let's Bring a Tribute to the King - MJ
Elegance in Red Multi Gr Ch Border Follies Iuna Failea N Other Part of Me - MJ
Eyes of the World Joy Jumper Eyes of the World Kinky Kylie N'archy on the Circuit - The Racers
Elegance in Red Multi Gr Ch Border Follies Iuna Failea Our Love Never Felt so Good - MJ
Ch Lyrics of MJ from Aest Eloriel Border Follies Lunna Once Somewhere Beyond the Sea
Ch Lyrics of MJ from Aest Eloriel Eyes of the World Kinky Kylie Oh Oh Seven - James Bond
N I'm Like a Daemon on a Graham Hill from Aest Eloriel Neverland Royal Lady Lilly Jean from Aest Eloriel Quirky Cocktails of Waikiki Beach
Benelux Jr Winner - Locheil Reddy to Rock Multi Gr Ch Border Follies Iuna Failea Quote me: THIS IS IT
    -
     
     
     

border collie


sitemap disclaimer mail