bordercollie FACEBOOK bordercollies contact home aesteloriel

Puppies

Planned Litters
Interesse? Lees aandachtig deze pagina! - Interested? Read this page! - Intéressé? Lisé cette page!

   


Indien u interesse hebt in één van onze border collie puppies ( met stamboom ) mag u ons steeds vrijblijvend contacteren.
Wij verwachten sporadisch in huis opgevoede en goed gesocialiseerde puppies, dit voornamelijk in de kleuren Zwart-Wit alsook Australisch Rood.
Wij nemen geen mensen aan op onze voorkeurslijst indien ze niet voor de geboorte van de pups op bezoek geweest zijn.
lees aub eerst de pagina AEST ELORIEL om te zien hoe wij werken...
1 2 3 4 5 5

Si vous êtes intéressé d'un de nos chiots Border Collie (avec pedigree Saint Hubert) , vous pouvez nous contacter.
De temps en temps nous attendons des chiots élévez dans la maison et bien socialisés dans les couleurs Noir et Blanc et Rouge Australien (ee-rouge).
Nous ne prenons pas des gens sur notre liste préférée si ils ne sont pas venue visiter nous et nos chiens avant la naissance des chiots.


If you're interested in one of our border collie puppies (with pedigree) you may contact us without obligation.
From time to time we expect home-behaved and well-socialized puppies, mostly in the colors Black and White and Australian Red (ee-red).
We do not take people on our preffering list if they have not been visiting us and our dogs before the birth of the puppies.

CONTACT-FORMULIER

Gelieve zo volledig mogelijk in te vullen. / S.V.P remplir le plus complet possible. / Please fill in this form.
Aanvragen zonder persoonlijke uitleg ( à la:" Zijn er nog beschikbaar, wat is de prijs" ) worden niet beantwoord.
Gelieve rekening te houden met enige vertraging betreffende antwoorden en houd aub steeds uw JUNKMAIL in de gaten.
Demande sans explication personnelle (à la: "Y at-il des chiots disponible, quel est le prix") ne seront pas répondues.
Puppy enquiries without personal touch (à la: "Are there any available, what is the price ') will not be answered.
A cause de notre profession il est possible qu'il y a un retard pour votre réponse, s.v.p. controlez aussi votre SPAM-box.

Volgens de AVG Artikel 16 VWEU, delen wij u mede dat Aest Eloriel & Border's Resort de persoonlijke gegevens die u ons laat toekomen zal gebruiken
voor het maken en opvolgen van afspraken, bezoeken en informatieuitwisseling. Dit schrijven kan op papier, digitaal (E-Mail, Messenger, Whatsapp, .. ) alsook via telefonische weg.
Uw gegevens worden opgeslagen en u kunt deze op verzoek inkijken alsook verwijderen uit ons systeem.
Wij delen u mede dat wij als opslag voor adressen gebruik maken van een Google-Account,
met uitzondering van het plaatsen binnen onze Google-Account worden uw gegevens uiteraard met geen enkele derde-partij gedeeld.
Bij aankoop van een puppy, alsook intekenen voor iedere andere vorm van inhuisname van een hond uit onze fok, gaat u er mee akkoord dat foto's door ons of derden gemaakt van de hond
( ook mogelijks met u in beeld ) gepubliceerd mogen worden op onze website, facebookgroep, facebookpagina alsook affiches en nestaankondigingen, collegas en dergelijk promotie-materiaal.
Formulier Interesse Puppy
A.U.B alle met * gemarkeerde velden invullen. (verplicht)
Naam* Voornaam*
Straat* Huisnummer*
Postcode* Gemeente*
E-Mail* Telefoon*
Waarom een Border Collie? / Pourquoi un Border Collie? / Why a Border Collie?* (Maximale tekens: 2500)
Wat plant u met de hond te doen? / Que prévoyez-vous faire avec le chien dans l`avenir? / What are you planning for the future dog?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe ziet uw gezin er uit? / Combien de personnes compte votre famille et qui sont ils? / How does your family look like?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe beschrijft u uw woonst/eigendom? / Comment résider vous? / How is your residence?* (Maximale tekens: 2500)
Hebt u hondse ervaring? / Avez vous d`expérience canine? / Do you have canine experience?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe zal de hond leven? Binnen? Bank? Vakantie? Hoe lang alleen? Comment vivra le chien? A l`intérieur? En bench? Les vacances? Combien de temps sera t`il seul? How will the dog live? Inside? Crated? Holidays? How long will it be alone?* (Maximale tekens: 2500)
Hoe kwam u bij ons terecht ? / Comment avez-vous trouvez notre nom? / How did you find our kennel?* (Maximale tekens: 2500)
Extra (Maximale tekens: 2500)
Aanvinken voor akkoord * Ik ga akkoord dat mijn gegevens opgeslagen worden binnen het adresboek van Aest Eloriel/Border`s Resort en dat ik zowel digitaal, schriftelijk alsook telefonisch gecontacteerd kan worden.
    

DWFormgenerator 7.5.0

 


border collie
sitemap disclaimer mail