bordercollie FACEBOOK bordercollies contact home aesteloriel

Disclaimer

 

On this website you can find several links to foreign websites. These websites are not run by Aest Eloriel and despite careful selection we must refer that we are not responsible for the content, included links, topicality, correctness, completeness or quality of the information and contents provided on these extern websites.

The links on this website (www.aesteloriel.be) are provided as a service and cannot vouch for these outside websites. It is in the interest of the website visitor to check the privacy guarantees and terms of use.

The Layout of the homepage and its content are protected by copyright. Unauthorized use/alteringer of this material/artwork is strictly prohibited and requires explicit written permission.

This website is not a sales platform, but serves as a source of information about our kennel, our planned litters and the breed Border Collie.
All Rights Reserved

http://www.aesteloriel.be is fully coprighted by Syarindhey - Aest Eloriel Border Collie Kennel


Op deze website zal u een aantal links naar vreemde websites vinden. Deze websites worden niet beheerd door Aest Eloriel en ondanks zorgvuldige selectie moeten we verwijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, inclusief links, actua, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie en inhoud die op deze externe websites staat.

De links op deze website (www.aesteloriel.be) worden geleverd als een service en wij kunnen niet instaan ​​voor deze externe websites. Het is in het belang van de bezoeker van de website om de privacy garanties en gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De Lay-out van de homepage en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik / kopie van dit materiaal / kunstwerk is ten strengste verboden en vereist expliciete schriftelijke toestemming.

Deze website is geen verkoop-platform, maar dient als een bron van informatie over onze kennel, onze geplande nesten en het ras Border Collie.

sitemap disclaimer mail